İstanbul Obsesif Kompulsif Bozukluk

Çocuklarda obsesif kompulsif bozukluk belirtileri nelerdir? Obsesif kompulsif bozukluğu tedavisi ve çok görülen durumlar şunlardır...
obsesif kompulsif bozukluk,Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı,Dikkat Eksikliği,Obsesif Kompulsif Rahatsızlığı,Obsesif Kompulsif Bozukluk Belitrileri Nelerdir

İstanbul'da obsesif kompulsif bozukluk tanısı ve tedavisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

Mantıksız ve rahatsız edici düşüncelerin tüm çabalara rağmen giderilememesi obsesyon, obsesyon davranışları azaltmak için gerçekleştirilen ve kişinin yapmakta zorunlu olduğunu hissettiği davranışlara ise kompulsyon ismi verilir.

Çocuklarda obsesif kompulsif rahatsızlığı, son dönemde en çok görülen rahatsızlıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Obsesif kompulsif rahatsızlığı bulunan çocuklarda ilk belirtiler, genelde 9-12 yaş aralığında başlar. Kız ve erkek çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, her iki cinsiyetten de neredeyse eşit sayıda rahatsızlığa yakalanan çocuk olduğu, cinsiyet faktörünün hastalık için herhangi bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

obsesif kompulsif bozukluk,Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı,Dikkat Eksikliği,Obsesif Kompulsif Rahatsızlığı,Obsesif Kompulsif Bozukluk Belitrileri Nelerdir

İSTANBUL OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Ailesinde obsesif kompulsif rahatsızlığı olan çocukların, bu rahatsızlığa yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu kaydedilmiştir. Toplumun genelinde yapılan çalışmalarda, her 100 kişiden 2-3 kişide obsesif kompulsif bozukluk olduğu belirlenmiştir.
İstanbul Obsesif kompulsif bozukluğu olan çocukların yarısına yakınının herhangi bir olaydan bağımsız şekilde bu rahatsızlığının başladığı, diğer yarısının ise geçmiş dönemde yaşadığı stresli bir olay nedeniyle bu rahatsızlığa yakalandığı saptanmıştır. Bu stresli durumlar arasında taciz, hastalık, yakınlarından birinin ölümü, okulun değiştirilmesi gibi durumlar yer alır.


ÇOCUKLARDA OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK BELİRTİLERİ

İstanbul Obsesif kompulsif bozukluğa sahip bireylerde en çok görülen durumlar şunlardır:

  • Kirlenme ve bulaşma duygusu, kişinin sürekli kendisini temiz tutmaya çalışması
  • Kötü bir şey olacağı dürtüsü, bunu stres haline uzun süre yaşaması
  • Hastalığa yakalanma ve ölüm korkusunun baş göstermesi
  • Kendini güvende hissetmeme
  • Çıktığı evin ya da ortamın kilitlendiğini, kapatılan ocağın kapalı olduğunu sürekli olarak kontrol etme

obsesif kompulsif bozukluk,Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı,Dikkat Eksikliği,Obsesif Kompulsif Rahatsızlığı,Obsesif Kompulsif Bozukluk Belitrileri Nelerdir

 

ÇOCUKLARDA OBSESİF KOMPULSİF RAHATSIZLIK TEDAVİSİ

Bu hastalığa yakalanan bireylerin tedavisi için, ilk etapta aile ile görüşülmeli ve bu rahatsızlığın tedavi gerektiği, kendi kendine düzelmesinin mümkün olmadığı anlatılmalıdır. Ailelerin, uzun sürebilecek bir tedavi sürecine hazırlanması gerekir.
İstanbul Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde ilk olarak psikolojik tedavi - terapi tercih edilir. Çocuklar üzerinde uygulanan ve en yüksek başarı sağlayan bu yöntemle çocuğu kötü düşüncelere sevk eden düşünce sisteminin değiştirilmesi hedeflenir. Bu sayede çocuklar, daha önce yaşadığı sıkıntıların yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte düşünce yapısını değiştirerek başka sonuçlara ulaşır. Çocuk, bir süre sonra obsesif kompulsif takıntılarını giderir ve rahatsızlık giderilmiş olur.
Terapinin yanı sıra tedavide ilaç da kullanılabilir. Tedavi sırasında en önemli faktörlerden biri, tedaviyi uygulayan kişinin çocukla bağını sıkıca kurması ve ona bu süreçte destek olmasıdır.
 

0 (216) 330 35 30
0 (539) 682 66 69

Caferağa Mah. Mühürdar Cad. No:51 Kat:4 Yücel Apt.
Kadıköy / İstanbul

RANDEVU

Bilimsel test, program ve uygulama eğitimleriyle çocuklarımızın zihin gelişimlerini maksimum düzeye ulaştırmak ve topluma sağlıklı bireyler kazandırmak, onların sosyal ve öğrenim hayatlarında başarılı olabilmelerini sağlamaktır.

RANDEVU